Program Pembiayaan Dana Rantaian Bekalan Bumiputera (BSC) ini merupakan kesinamb…

Program Pembiayaan Dana Rantaian Bekalan Bumiputera (BSC) ini merupakan kesinamb…
Share this:
[ad_1] Program Pembiayaan Dana Rantaian Bekalan Bumiputera (BSC) ini merupakan kesinambungan dari perjanjian kolaborasi antara TERAJU dan SME Bank pada 26 Ogos 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam bidang ekonomi yang menghasikan produk dan perkhidmatan bernilai tambah tinggi.

Program ini memfokuskan rantaian Sektor Borong dan Runcit dengan dana yang telah diperuntukkan sebanyak RM100 juta sebagai pembiayaan modal kerja dan pembelian aset perniagaan dan permohonan telah pun dibuka.

Ketahui lebih lanjut dengan melayari www.smebank.com.my

#terajuofficial #agendabumiputera #smebank


[ad_2]
Source

By Abdul Qaiyum Alidin

The life of an ordinary guy, an engineer, a scientist, and a social media. Enjoy and have fun!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Skip to toolbar