Sekitar Sesi Perbincangan Kumpulan Fokus tentang Pemantapan Rancangan Malaysia K…

Sekitar Sesi Perbincangan Kumpulan Fokus tentang Pemantapan Rancangan Malaysia K…
Share this:
[ad_1] Sekitar Sesi Perbincangan Kumpulan Fokus tentang Pemantapan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) Kertas Strategi Bumiputera: Strategic Shift yang dihoskan oleh TERAJU. Ia bagi memantapkan strategi-strategi Bumiputera bagi RMKe-12, selaras dengan saranan pihak Unit Perancangan Ekonomi (EPU) agar strategi yang dihasilkan adalah “radikal” dan “bold” serta sejajar dengan WKB2030.

Sesi yang dihadiri 120 Ketua Agensi Kerajaan, GLC/GLIC dan syarikat korporat turut memberi penekanan kepada usaha membantu Bumiputera secara holistik (ekonomi, pendidikan, perniagaan dan lain-lain) pasca COVID-19.

Di bawah kertas strategi Bumiputera, terdapat enam liputan utama iaitu (i) Penyampaian Perkhidmatan, (ii) Pembangunan Modal Insan, (iii) Keusahawanan, (iv) Pemilikan Kekayaan, (v) Pemilikan Ekuiti Korporat; dan, (vi) Tanah Rezab Melayu / Tanah Adat / Tanah Wakaf.

#teraju #terajuofficial #bumiputera #usahawanbumiputera #bumiputeragenda #agendabumiputera #entrepreneurs #business #perniagaan #bumiputeraentrepreneurs #economicplanningunit #jabatanperdanamenteri #unitperancangekonomi #prihatinrakyat


[ad_2]
Source

By Abdul Qaiyum Alidin

The life of an ordinary guy, an engineer, a scientist, and a social media. Enjoy and have fun!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Skip to toolbar