Pertandingan Mereka Cipta Arca Awam Kota Samarahan 2020

Pertandingan Mereka Cipta Arca Awam Kota Samarahan 2020

Pada 13 januari tahun 2020,di Kota Samarahan, Sarawak, telah diadakan pertandingan Mereka Cipta Arca Awam. Pertandingan ini dijangka berakhir pada 16 Mac 2020. Pertandingan yang berdurasi selama 2 bulan ini merupakan salah satu anjuran bersama Majlis Perbandaran Kota Samarahan dan juga Pejabat Resident Kota Samarahan. Tujuan utama pertandingan ini diadakan adalah bagi mempersiapkan pembinaan mercu tanda Kota Samarahan. Pertandingan mereka cipta ini telah dibuka kepada seluruh warganegra Malaysia dan telah dibahagikan kepada dua kategori iaitu, kategori terbuka yang berumur 18 tahun ke atas dan kategori Institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS). Kepada pemenang pertandingan mereka…
Read More