UNITEN Meterai MOU Tingkat Aktiviti Penyelidikan

UNITEN Meterai MOU Tingkat Aktiviti Penyelidikan

Putrajaya: Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) memeterai memorandum persefahaman (MOU) dengan Marvel Harvest Sdn Bhd (Marvel Harvest) dan Chang Dynasty Resources Sdn Bhd (Chang Dynasty Resources) bagi menjalankan projek serta pembangunan aktiviti penyelidikan, baru-baru ini.   Naib Canselor UNITEN, Datuk Prof Ir Dr Kamal Nasharuddin Mustapha, berkata MOU itu membabitkan kerjasama pertukaran idea dan kemudahan dengan keduadua organisasi termasuk penyediaan kertas cadangan projek dan lawatan oleh kakitangan organisasi berkenaan dengan pihak universiti.   Katanya, kerjasama itu bukan sahaja membabitkan penyertaan dalam latihan, seminar, persidangan dan bengkel tetapi juga bidang penyelidikan.“Kerjasama bersama-sama Marvel Harvest untuk membangunkan penyelidikan biogas di UNITEN di mana…
Read More