#TinjauanTERAJU Hasil tinjauan TERAJU mendapati, 74% pengundi bersetuju PKP sec…

#TinjauanTERAJU
 Hasil tinjauan TERAJU mendapati, 74% pengundi bersetuju PKP sec…
Share this:
[ad_1]
#TinjauanTERAJU

Hasil tinjauan TERAJU mendapati, 74% pengundi bersetuju PKP secara bersasar lebih sesuai dilaksanakan berbanding 26% yang berpendapat bahawa PKP menyeluruh perlu dilaksanakan bagi meratakan lengkungan Covid-19.
[ad_2]
Source

By Abdul Qaiyum Alidin

The life of an ordinary guy, an engineer, a scientist, and a social media. Enjoy and have fun!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Skip to toolbar